Consumenten betalen meer voor hun kraanwater door te veel Roundup in de grond.  

15 mei 2018 | Cleanfixx

Hoevéél meer consumenten betalen kan Caroline van der Veeken, woordvoerder van Vitens, niet zeggen. Het waterbedrijf vindt dat de agrarische sector met het gebruik van Roundup moet stoppen: ,,Dit soort stoffen heeft invloed op de kwaliteit en de hardheid van het grondwater.” In het verleden moest Vitens, door het Roundup-gebruik van boeren, al winputten van water verplaatsen, vertelt Van der Veeken: ,,We moesten bovendien dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden vanwege de verontreinigingen door deze stoffen. Elk jaar kost dit ons nu al 15 miljoen euro.’’

bron: destentor.nl

Veel branden door geknoei met onkruidbranders

15 september 2017 | CleanFixx

De brandweer moest in veel plaatsen deze zomer regelmatig uitrukken vanwege branden die waren ontstaan door ondeskundig gebruik van een onkruidbrander. Voor veel mensen lijkt dit een snelle en eenvoudige wijze van onkruidbestrijding, maar hierbij ontstaat vaak schade aan de omgeving. Met name een droge haag vat supersnel vlam. Komt dat in de buurt van een huis, kunnen ook de ramen springen. Cleanfixx adviseert daarom gebruik te maken van heetwatermachines. Deze zijn effectiever in het verwijderen van onkruid en veroorzaken geen schade aan de omgeving.

Europese Commissie wil toelating glyfosaat 10 jaar verlengen

9 mei 2016 | CleanFixx

Dat nieuws lekte uit via de Groene fractie in het Europees Parlement. Het EP had juist vorige week een kortere periode en beperkingen voorgesteld.

Als het aan de Europese Commissie ligt, blijft de omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog tien jaar ‘zonder beperkingen’ op de markt. De Commissie geeft met dat voorstel geen gehoor aan de resolutie van het Europees Parlement om de toelating met maar 7 jaar te verlengen en er bovendien een aantal beperkingen aan toe te voegen.

Aanvankelijk wilde de EC de toelating van glyfosaat, die op 30 juni afloopt, met opnieuw 15 jaar verlengen. Daar bleken 11 van de lidstaten bezwaar tegen te maken, omdat er vraagtekens zijn gerezen rondom de veiligheid van glyfosaat. Vorig jaar plaatste de IARC de stof in de categorie ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Het Europese voedselagentschap EFSA ziet echter geen gezondheidsrisico’s voor mensen.

Op 19 mei wordt er in het permanent comité over het nieuwe voorstel van de EC gestemd. De Belgische Europarlementariër Bart Staes is “teleurgesteld dat de Commissie geen rekening hield met de opmerkingen van het parlement” en het voorzorgsprincipe negeert.

bron: MSN

Evaluatie van pesticiden bestrijkt ook de hulpstoffen

25 april 2016 | CleanFixx

Wie door de maandenlange berichtgeving over glyfosaat het bos door de bomen niet meer ziet, kan naar de website Fytoweb surfen. Daar bundelde de FOD Volksgezondheid de antwoorden op 16 elementaire vragen omtrent de onkruidbestrijder die wacht op een hernieuwing van zijn markttoelating in de EU. Voor het eerst krijgen we bijvoorbeeld meer inzicht in het voorstel van de Europese Commissie. Dat behelst onder meer een verbod op de hulpstof POE-tallowamine in onkruidbestrijders op basis van glyfosaat. En we leren dat hulpstoffen wel degelijk in beeld komen tijdens de evaluatieprocedure, tot dusver niet zozeer op EU-niveau maar wel tijdens de evaluatie op nationaal niveau.
Vorige maand nam VILT het initiatief om een stand van zaken op te maken omtrent glyfosaat. De FOD Volksgezondheid deed hetzelfde, maar nog veel uitgebreider en met meer kennis van het dossier, op de website Fytoweb. Zestien vragen worden één na één behandeld. Een pertinente vraag die in het glyfosaatdossier opduikt, is bijvoorbeeld of de EU wel voldoende aandacht besteedt aan de (veiligheid van) formuleringshulpstoffen in een gewasbeschermingsmiddel.

Tallowamine komt dan automatisch ter sprake omdat het in combinatie met glyfosaat niet veilig zou zijn. “Hulpstoffen komen in beeld tijdens de EU-evaluatie”, verzekert de FOD Volksgezondheid, “vooral in de tweede stap van de procedure.” Eerst wordt de werkzame stof op EU-niveau beoordeeld, wat al dan niet leidt tot een EU-goedkeuring. De tweede stap is de evaluatie van de gewasbeschermingsmiddelen die een goedgekeurde werkzame stof bevatten op nationaal niveau.

Uit het evaluatieverslag van glyfosaat, afgeleverd door EU-rapporteur, Duitsland bleek dat de formuleringshulpstof POE-tallowamine, die voorkomt in een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat, de toxicologische werkingswijze van glyfosaat kan beïnvloeden. Daarom heeft de Europese Commissie voedselveiligheidsautoriteit EFSA opgedragen zich te buigen over de toxicologische eigenschappen van deze hulpstof. Een sluitende risicobeoordeling kon EFSA niet uitvoeren bij gebrek aan voldoende informatie.

De Europese regelgeving voorziet in de mogelijkheid om bepaalde formuleringshulpstoffen op een negatieve lijst te plaatsen. Stoffen die op deze lijst voorkomen kunnen niet langer als formuleringshulpstof in een gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt. Tot op heden is nog geen enkele stof in deze lijst opgenomen – hoewel een aantal hulpstoffen in België reeds lang verboden zijn –, maar recent heeft de Europese Commissie een werkgroep opgericht die tot doel heeft een voorstel uit te werken voor een gelijkvormige EU-procedure.

In onze wekelijkse duiding schreven we nog dat het voorstel van de Europese Commissie vertrouwelijk is. De FOD Volksgezondheid licht toch een tip van de sluier zodat we te weten komen over welke voorzorgsmaatregelen gediscussieerd wordt. De Commissie stelt voor om glyfosaat opnieuw toe te staan in de EU maar neemt zijn voorzorgen gelet op de EU-evaluatie. Volgende beperkingen worden voorgesteld: een verbod op POE-tallowamine; een herziening van de goedkeuring van glyfosaat bij een indeling als kankerverwekkende stof in categorie 1A of 1B en tegen augustus moet de bevestiging volgen dat glyfosaat onze hormoonhuishouding niet verstoort.

Een deel verantwoordelijkheid wordt bij de lidstaten gelegd. Zij moeten zich in het kader van hun nationale toelatingsprocedure er van vergewissen dat de gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat bevatten geen genotoxische eigenschappen vertonen. En ze moeten bijzondere aandacht besteden aan de effecten op gewervelde landdieren.

De FOD Volksgezondheid is trouwens van mening dat de EU-evaluatie van glyfosaat op een transparante, onafhankelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze werd verricht. Het voorstel van de Commissie biedt volgens de federale overheid een antwoord op alle bezorgdheden die bij de EU-evaluatie werden geïdentificeerd.

Bron: Vilt


Na Glyfonsaat nu gebruik Reglone op losse schroeven

25 april 2016 | CleanFixx

Met alle drukte rondom het debat over de toelating van glyfosaat binnen de EU is de hernieuwing van de licentie voor diquatdibromide, de werkzame stof in Reglone, een beetje onder de radar geglipt. Nadat de EFSA haar zorgen uitsprak over het middel wil de Europese Commissie nu een verbod.

De Europese Commissie heeft voorgesteld de werkzame stof diquatdibromide te verbieden. De licentie hiervan loopt af op 30 juni van dit jaar maar is al een met een jaar verlengd. Dat schrijft Farmers Weekly. Het middel Reglone, dat door Syngenta wordt geproduceerd, wordt vooral gebruikt voor de loofdoding in aardappelen. Alternatieve chemische middelen zijn nauwelijks voorhanden, minder effectief en geven meer residuen, zeggen de voorstanders van een licentiehernieuwing. Diquat wordt ook in andere andere gewassen gebruikt. Bijvoorbeeld in de onkruidbestrijding bij uien.

Het VK is aangewezen als rapporterend lidstaat voor de evaluatie van herregistratie van diquat. De Britse organisaties ondersteunen een nieuwe licentie maar de EFSA (European Food Standards Agency) heeft zijn zorgen uitgesproken over het gezondheidsrisico voor gebruikers, omstanders, omwonende en vogels. De Europese Commissie pleit daarom voor een verbod.

De middelenindustrie is de afgelopen tijd druk geweest met het lobbyen om de licentie van glyfosaat  te laten verlengen, en met succes. De discussie rondom diquat is daarmee op de achtergrond geraakt. In het VK wordt daarom opgeroepen zo snel mogelijk in actie te komen, omdat aardappeltelers niet zonder kunnen.

Op 18 en 19 mei zal een technische discussie worden gehouden over het standpunt van de EC, wanneer het VK haar plan zal presenteren voor herregistratie. Het definitieve besluit vervolgt later dit jaar, zo wordt verwacht. Reglone-producent Syngenta is het niet eens met de aantijgingen van EFSA en zegt dat de beoordelingsprocedure anders is verlopen dan bij herregistratie van andere actieve stoffen. Zij ondersteunen het Britse voorstel tot hernieuwing.

Bron: Boeren Business


 

 

Discussie op radio 1.

Donderdag 28 mei was er een discussie over het gebruik van Roundup op radio 1.

‘Round up’ is een chemisch goedje dat naar verluidt perfect werkt tegen zevenblad en ander ongewenst groen. Tegenstanders van het ‘wondermiddel’ claimen echter dat het slecht is voor het milieu, waardoor al in 2011 af is gesproken om het spul te verbieden. Toch wordt het nog steeds gebruikt  en dat is iets dat Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren niet kan verkroppen. In De Nieuws BV gaat ze de discussie aan met Jacco Geurts van de CDA, die voorstander is van het goedje dat ouderwets onkruid tussen tegels verwijderd.

Luister de discussie hier terug.

Stop je kop maar lekker in het zand.

Gelderlander | 28 mei 2014

Roundup niet verbieden om onderbuikgevoel.

Den Haag. Roundup, het tovermiddel dat zo snel en makkelijk zelfs het meest hardnekkige onkruid verdelgt, moet volgens een Kamermeerderheid worden verboden. Onzin, vinden VVD en CDA. Ze noemen het ‘betutteling tot achter de voordeur.’

Het is een allesdoder, ontwikkeld om gewassen in de landbouw te verlossen van ongewenst groen. Maar Roundup doet het ook goed als verdelger van mos en andere onkruid in tuinen en op terrassen. Er is alleen één probleem: er hangt al jaren een zweem van gevaar rond het middel. De werkzame stof glyfosaat zou mogelijk kanker kunnen veroorzaken. Maar: dat is nooit bewezen, stellen VVD en CDA aan de vooravond van een debat over het middel. “De VS deed al onderzoek, net als de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie. Nooit kwam onomstotelijk vast te staan dat het schadelijk is”. stelt VVD-Kamerlid Helma Lodders, zelf ook regelmatig in de weer met een gietertje Roundup. “Gaan we nou op basis van onderbuikgevoel een middel verbieden? Onkruid moeten we aanpakken, maar betutteling tot achter de voordeur ook.” Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu, PvdA) is volgens CDA’er Jaco Geurts ‘de weg kwijt’.”Te veel augurken kunnen volgens het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek ook kanker veroorzaken. Dat ligt aan de hoeveelheid. Je moet er wel verstandig mee omgaan”, vindt hij. “Vele honderden publicaties vinden geen bewijs dat glyfosaat kanker veroorzaakt. Natuurlijk moeten we zo min mogelijk van dit middel gebruiken. Maar wat zijn de alternatieven? Daar over geeft Mansveld niet thuis.” Een verbod id er nog niet, Wel moet de verkoop aan particulieren eind 2016 gehalveerd zijn, besloot Mansveld vorig jaar. Ook is vanaf 2016 een verbruiksverbod ingesteld; dan mag het niet meer worden toegepast om het terras onkruidvrij te maken. Lodders: “Hoe gaat ze dat handhaven?” Webshops bieden het middel nog volop aan, met de wervende tekst ‘veilig voor mens en dier’. Het gaat voor de partijen die juist vóór een verbod zijn allemaal niet snel genoeg. “Laten we die troep verbieden”‘ zegt groenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. Volgens hem verschuilt Mansveld zich achter juridische regels. Ook gemeenten mogen volgens voorjaar onkruid niet langer bestrijden met Roundup. De gemeente Purmerend becijferde al dat het wegborstelen van onkruid 370.00 euro extra gaat kosten. Wegbranden kost 478.00 euro meer. De rekening voor die kosten van gemeenten komt uiteindelijk op het bordje van de belastingbetaler, vreest de VVD.


Alternatief voor Round-up voor gemeenten, particulieren en bedrijven

Ederveen | 10 november 2014

Onkruidverdelgers die het middel glysofaat bevatten, zoals Round-up, worden nog steeds door veel particulieren, bedrijven maar ook gemeenten gebruikt. Veel gemeenten moeten hierdoor uit noodzaak snel op zoek naar een alternatief voor Round-up. Het gif wat gebruikt wordt voor de onkruidbestrijdingsmiddelen, hebben diverse nadelige gevolgen. In de landbouw wordt het middel Glyfosaat gebruikt ter bestrijding van eenjarige onkruiden en grassen op de akkers die in concurrentie zouden treden met het beoogde gewas. Naast het gebruik in de land- en tuinbouw is het gebruik door de verschillende overheden zeer aanzienlijk. Het middel wordt onder meer gebruikt om openbare wegen en ruimten onkruidvrij te maken en houden.


 

Verbod van Round-up per november 2015

In september 2011 nam de tweede kamer een motie aan om glysofaat in Nederland te verbieden voor niet- commerciële doeleinden. Het ministerie is voornemens op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en particulier gebruik per november 2015 te verbieden. Een verbod op professioneel gebruik op sport- en recreatieterreinen en parken staat gepland voor november 2017.


 

Onkruidkoken alternatief voor Round-up

Een milieuvriendelijk alternatief voor Round-up is onkruid koken. Bewezen is dat onkruid koken niet duurder is dan Round-up. Door de schade en boetes van het waterschap is voor gemeenten het onkruid koken dan ook zeer interessant. Met name door het gebruik van nieuwe technologieën, kan er effectief en efficient worden gewerkt. De fabel dat een alternatief voor Round-up arbeidsintensiever is, is hiermee dan ook achterhaald.

bron: CleanFixx onkruidbestrijding